Влез в акаунта си

Архитектурен план – какво представлява?

Архитектурен план – какво представлява?

Архитектурен план е графично и техническо изображение на къща или друг вид сграда. Kоето като цяло дава представа за различните характеристики на сградата, за която е изготвен, преди, по време и след строителството.

По този начин, за всички заявления за разрешителни за строеж. Sтандартните архитектурни планове ще бъдат незаменими и задължителни за оценката на комплектът от документи и проекти за разрешение за строеж от административните органи.

Чрез реализирането на набор от чертежи, от скица в свободен стил до реализиране на подробни технически чертежи чрез компютър. Aрхитектът трансформира нуждите и желанията на своя клиент, собственик на проекта, в графични изображения. Kоито са част от един архитектурен план.

Архитектурен план

Благодарение на неговия технически опит и чувство за естетика. Предпочитанията на клиентите са форматирани в набор от все по-прецизни планове. Които ръководят правилното интегриране на различните елементи и различни специфики по време на строителството.

Така че може да се обобщи, че един архитектурен план е първоизточникът и навигатор на всички дейности и етапи. Които се свързват със строежа на една сграда.

Многобройни графични изображения, чертежи и разработки се прилагат на практика по време на реализацията на един архитектурен план на къща или сграда. За да се улесни четенето и разбирането на различните геометрични, технически, естетически и практически аспекти от различните потребители на тези планове.

Архитектурен план – какво представляват различните типове

Различни планове, чертежи, разрези и т.н. се наричат ​​като общо архитектурен план. Всяко от тези графични изображения е създадено за използване от един или повече видове професионалисти. Които ще работят по реализирането на строежа на сградата. Както и по ревизията на документацията, за да се получи разрешение за строеж.

Следователно всеки план ще бъде проектиран така, че да изложи естетическа. Техническа или геометрична информация на своите потребители със специфична насоченост към тяхната специалност и сфера на работа.

Архитектурен план

Тези планове могат да се използват за вземане на решения, свързани със собственика на строителния проект или управлението на проекта. Изпълнението от строителните предприемачи, за административен или технически или правен контрол или проверка и др.

Терминът „планове“ е доста опростено наименование за различните архитектурни чертежи, тъй като терминът план обикновено трябва да се използва само за изображения по хоризонтална ос.

Въпреки това, тъй като плановете често са най-важните и най-многобройни по отношение на всички архитектурни чертежи на сграда, за идентифициране на различните елементи и за изграждане на сграда, това погрешно представяне обикновено се използва и е общоприето вместо по-всеобхватната и по-точна терминология „архитектурни чертежи“.

Чертежите обаче обикновено събират и проекции, по-специално разрези по различни вертикални равнини – фасади, изгледи на важни елементи от сграда – проекции в три измерения, според определени ъгли, като 45-градусови перспективи с вертикално и хоризонтално осветление.

Архитектурен план – етажен план

Етажният план е изглед отгоре, показващ различните пространства и граници (стени, врати и прозорци) на етаж от къща или сграда по начин като на географска карта. Етажният план обикновено е най-важният от архитектурните планове.

Архитектурен план

Архитектурен план – план на обекта

Планът на обекта е общ изглед на проект, който включва целия имот, достъпи, връзки към различни водопроводни и канализационни системи, електричество, телекомуникации и свързани структури, които могат да представляват интерес или ограничение.

Планът на обекта се използва за представяне на проект в рамките на целия обект, неговата конфигурация и ориентация в съответствие с правилата на градоустройството, в подготвителните етапи на проекта, преди да бъдат създадени подробните планове.

Архитектурен план – кота

Кота или надморската височина представлява външния аспект на сграда, най-често фасада на сграда и елементи, видими от противоположната посока. Това е геометрична проекция по вертикална равнина, успоредна на една от фасадите.

Архитектурен план

Архитектурен план – раздел

Разрезът е изглед на напречно сечение, показващ къща или сграда, разрязана по определена вертикална равнина за разбиране на структурата, по-специално за представяне на връзките между различните нива.

Архитектурен план – перспектива

Перспективата е триизмерно представяне на къща, сграда или един от нейните елементи, което улеснява разбирането на връзките между различните й страни.

Архитектурен план

Архитектурен план – детайлен изглед

Детайлният изглед показва особености на сградата в по-голям мащаб. Тези изгледи се използват по-специално за представяне на определени сложни елементи (пресечни точки, отвори, ръбове и др.), техники (материали, методи и др.) или естетически елементи (обработки, корнизи, текстури и др.), които не могат да се видят правилно в по-малък мащаб.


Препоръчваме ви още:

5 уникални характеристики на дървените къщи

Архитектурата през новото хилядолетие

Как ще изглежда бъдещата архитектура?

Препоръчваме още:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *