Влез в акаунта си

Архитектурен план на сграда – какво е нужно да знаете за него?

Архитектурен план на сграда – какво е нужно да знаете за него?

Архитектурните планове са изчерпателни чертежи на сгради, които представляват завършения проект. Те могат също да се наричат чертежи или етажни планове.

В случай на проектиране на сграда. Предназначена да служи като жилищен дом, един архитектурен план на сграда също може да се нарече план на дома.

Един архитектурен план на сграда обикновено включва всякакви промени във височината. Заедно с възможен списък с материали и бележки, които касаят дизайна на сградата.

Архитектурен план на сграда | Допълнителни предимства и ползи

Архитектурният план на сграда е важен инструмент за проектиране и строителство на сгради и има множество полезни функции и предимства. Ето какво представлява и как се използва:

Определя структурното разпределение | Архитектурен план на сграда

Архитектурният план определя как ще бъде разпределено пространството в сградата. Той указва местоположението на стаите, коридорите, бани, кухни и други функционални зони. Този аспект на плана помага на архитектите да създадат оптимално използване на наличното пространство и да осигурят удобство за бъдещите обитатели или потребители на сградата.

Улеснява комуникацията

Архитектурният план служи като средство за комуникация между архитектите, инженерите, строителите и клиентите. Той позволява на всички участници в проекта да разберат какво се очаква от сградата и как ще изглежда тя след нейното изграждане.

Помага за планиране на бюджета | Архитектурен план на сграда

Архитектурният план съдържа информация за материалите, размерите и спецификациите на сградата. Това помага на строителите и клиентите да остойностят проекта и да планират бюджета си.

Гарантира съответствие със законодателството | Архитектурен план на сграда

Архитектурният план трябва да се придържа към строителните регулации и стандарти. Той помага да се гарантира, че сградата ще бъде изградена в съответствие със законовите изисквания и норми за безопасност и устойчивост.

Визуализация на проекта 

Планът предоставя визуална представа за това как ще изглежда сградата след завършване. Това е важно за клиентите, за да могат да си представят финалния резултат и да направят корекции на дизайна, ако е необходимо.

Оптимизира използването на енергията и ресурсите | Архитектурен план на сграда

С правилно разработен архитектурен план може да се постигне по-добра енергийна ефективност и устойчивост на сградата. Този аспект става все по-важен във времена на нарастващо внимание към околната среда и икономичната устойчивост.

Обобщено, архитектурният план на сграда е от решаващо значение за успешното изпълнение на архитектурни проекти. Той служи като ръководство за проектиране и строителство, осигурява ясност и структура, и гарантира съответствие с регулаторните и функционални изисквания.

Архитектурен план на сграда – за какво се използва?

Изготвянето на добър набор от архитектурни планове е една от първите стъпки в проектирането на сграда. Първо може да се направи план или проучване на обекта. Така че да има адекватна информация за обекта, преди да бъдат направени окончателните планове.

След като обектът бъде огледан, плановете могат да бъдат изготвени въз основа на наличното пространство. Като целта е то да се оползотвори по оптимален начин.

Понякога това може радикално да промени плановете от първоначалния дизайн, но повечето промени. Дължащи се на ограничения на терена, ще бъдат относително незначителни. Това дава основите на съставянето на един архитектурен план на сграда.

Архитектурен план на сграда

Оформлението на сградата в един архитектурен план на сграда е картата. Която изпълнителят и всички, професионалисти, които работят по построяването, ще използват по време на целия процес на изграждане.

Оформлението трябва да отбележи всички промени във височината, като например тези. Изискващи стъпала или наклони, както в сградата, така и извън нея. Плановете ще трябва да бъдат начертани в мащаб, който е еднакъв в целия документ, освен ако не са отбелязани промени.

В някои случаи мащабът може да бъде увеличен, за да покаже повече детайли, но този детайл обикновено се оставя настрана от основните планове.

Архитектурните планове често са много специфични по отношение на използваните материали. Това е така, защото дизайнерът се стреми към определен външен вид, изискващ стриктно спазване на плановете.

Всяко отклонение от плановете, които изпълнителят може да пожелае да изпълни, трябва да се прави само след консултация с архитекта или собственика и с основателна причина. Някои промени може да изискват изработката на изцяло нов архитектурен план на сграда, но това обикновено се случва изключително рядко.

Архитектурен план на сграда – кой го изготвя?

В повечето случаи архитектурните планове на сгради се изготвят от лицензиран архитект и след това се одобряват от собственика на проекта. Това дава две нива на преглед и проверка, преди плановете действително да бъдат използвани в строителния процес.

Архитектурен план на сграда

Плановете са много важни за изпълнителя, тъй като крайната цена на проекта ще зависи до голяма степен от това, което е показано в документите. Без точни планове няма начин да се определи справедлива оценка за работата, която трябва да бъде извършена.

Архитектурен план на сграда – специфични характеристики

Всеки архитектурен план на сграда би следвало да съдържа и да отговаря на следните характеристики:

 • Етикет на архитектурния план – т.нар. етикет на архитектурния план следва да включва подробна информация за това кой е собственика на проекта, кой е архитектът, който е изготвил плана, местоположението на сградата, съдържанието на плана, номер на плана, както и други технически данни, така че планът да може да се разчита правилно.
 • Двуизмерно представяне – правят се двуизмерни чертежи на триизмерната сграда, като най-често се правят чертежи на всеки един от изгледите на сградата, включително фасадата, страните, покрива и базата. Също така, архитектурният план може да включва хоризонтални и вертикални разрези на цялата конструкция, както и планове на етажи и други по-детайлни планове.
 • Използват се различни видове линии – различните линии, които се изобразяват в чертежите на сградата, носят различен тип информация, така че следва всяка линия да бъде в различен цвят или дебелина, за да се избегне объркване.
 • Мащаб – всички архитектурни планове се изготвят в определен мащаб, като той трябва да е пропорционален за всички части. Избраният мащаб зависи от големината на проекта.
 • Международни – архитектурните планове са международни, което ще рече, че те важат във всички страни. Това е така, защото тези планове се изготвят по определени стандарти, които са в голяма степен еднакви в различните страни, следователно могат да бъдат разчетени от всеки.

Архитектурен план на сграда – елементи

Ето кои са елементите, които най-често архитектурните планове включват:

Архитектурен план на сграда
 • Етикет на архитектурния план – за него вече говорехме по-нагоре
 • Таблица на повърхностите – таблица на повърхностите дава информация за общата площ на целия проект, както и областите, в които планът е разделен и квадратурата на всяка една от тези области или зони.
 • Общи бележки – в тази част се добавят всички бележки, които имат някакво отношение за разбирането на плана.
 • Съдържание
 • Марж – линията, която разделя съдържанието от ръба на страниците, т.е. поле
 • Оразмеряване – дава информация за размерите на всички елементи, които са част от композицията

Архитектурен план – видове

Съществуват няколко различни вида архитектурни планове, както следва:

 • Топографска карта – този вид план дава подробна информация за особеностите на релефа, където са предвидени строителните дейности. Такъв тип планове се изготвят най-вече в случите, когато теренът е силно неравен, или пък почвите са нееднородни и това би представлявало риск за бъдещия строеж.
 • Фондационен план – този план е един от най-важните в рамките на всеки проект по построяване на сграда. Това е така, защото фондационния план съдържа информация и насоки за поддържащите стени и стълбове на сградата. Освен това, този план дава информация и за дълбочината на основите, спецификите на бетонната смес, която се използва за изливането на основите, както и всички необходимо, за издигането на здрава конструкция.
 • План на съоръженията – съоръженията, които са нужни за построяването и използва на една сграда за съответните цели, могат да бъдат няколко различни вида, като не всички от тях е задължително да съществуват за една сграда. Ето кои са те:
Архитектурен план на сграда
 1. Електрическа инсталация – плановете уточняват точното местоположение на кабелите, осветлението, електрически табла и кутии, контакти и т.н.
 2. Питейна вода – в рамките на тези планове се уточнява точното разположение на тръбите за топла и студена вода, на крановете, мивките и тоалетните.
 3. Газ – уточнява се разположението на газовите тръби и всички точки на свързване.
 4. Канализация – уточнява се разположението на канализационните тръби, тоалетни, канализация.
 • Етажен план – Етажният план, както и името подсказва, представлява хоризонтален разрез на етаж, така че да са изобразени разположенията на всички стаи и помещения, на стените, прозорците, вратите. Ако сградата има повече от един етаж, обикновено се прави по един отделен план за всеки отделен етаж.
 • Фасаден план – този план дава поглед на сградата отвън, като перспективата може да бъде както фронтална, така и странична.
 • Детайлен план – обикновено тези планове се изготвят, когато има наличие на повече и по-сложни елементи, които не могат да бъдат изобразени достатъчно подробно в останалите планове и чертежи. Детайлните планове дават информация за използваните материали, за методите на работа.

Препоръчваме ви още:

Етапи за проектиране на къща

Архитектурен план – какво представлява?

Архитектурата през новото хилядолетие

Препоръчваме още:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *