Влез в акаунта си

Защо е важно счетоводството?

Счетоводството е основополагащ елемент на бизнеса, свързан с осигуряването на контрол, стабилност и отчетност на финансите на компанията. Това е роля, която вероятно винаги ще бъде търсена. Бюрото за трудова статистика на САЩ (BLS) прогнозира допълнителни 96 000 позиции за счетоводители и одитори между 2020 и 2030 г., което представлява ръст на работните места от 7%.viaactive

Но защо счетоводството е важно? Предприятията разчитат на счетоводителите за много повече от текуща данъчна експертиза. Счетоводителите също така предоставят услуги, които могат да помогнат на компанията да разработи Видове преносими къщи стратегии, да взема решения и да спазва счетоводните закони и разпоредби. Развиващата се роля на счетоводителите често изисква експертни познания, които надхвърлят пресмятането на числата и включват познания за счетоводните системи, бизнес оценките, киберсигурността и сливанията и придобиванията.счетоводни услуги софия

Решаващата роля на счетоводството в много аспекти на бизнеса е основна причина за очакваното разрастване на тази област – и е чудесна причина да изучавате счетоводство и да придобиете магистърска степен по счетоводство (MAcc).

Защо счетоводството е важно за бизнеса?

В много отношения счетоводството е гръбнакът на бизнеса. Неговата роля е да проследява финансите на компанията под каквато и да е форма: от кредити, дебити и рентабилност до заплати и данъчни декларации.счетоводна къща софия

Счетоводството е област, която се ръководи от анализи и аналитични тълкувания. Информацията, получена от тези функции, осигурява подробен запис на финансовото здраве и стабилност на бизнеса.viaactive.com

 Финансовите отчети, изготвени въз основа на тази информация, могат да определят стратегиите на компанията както в краткосрочен, така и в дългосрочен план.годишно счетоводно приключване

Ключовите счетоводни професии, изброени по-долу, работят заедно, за да насочват бизнеса към дългосрочна финансова стабилност, което показва защо счетоводството е важно за бизнеса.

Счетоводителите проверяват различни финансови документи, за да гарантират тяхната точност и да идентифицират финансовата неефективност. Счетоводителите също така контролират изготвянето на корпоративни данъци.виаактив

Контрольорите контролират счетоводната функция на компанията. Отделите варират от такива, които са пряко свързани с бизнес разходите, като например задължения, до периферни оперативни разходи, като например заплати.

Главните финансови директори (ГФД) са Къщи от дървени трупи ръководители, които анализират финансовото състояние на компанията и използват тази информация за разработване на настоящи и бъдещи стратегии за растеж.

Къде работят счетоводителите?

Работните места, които могат да заемат притежателите на диплома по счетоводство, обикновено зависят от тяхната диплома. Макар че на начални позиции в счетоводството могат да работят лица с бакалавърска степен, повечето работодатели предпочитат да наемат кандидати с висше образование за длъжности от по-високо ниво, като счетоводители и контрольори.

За тези длъжности обикновено се изисква някакво ниво на сертифициране или лицензиране. Тази документация осигурява на работодателите потвърждение, че кандидатът е усвоил основните компетенции, изисквани за дадена длъжност. Как да изберем перфектния цвят за фасадата на вашия В някои случаи обозначението осигурява необходимото изискване за потенциалния служител, за да може да изпълнява задълженията на своята длъжност. Например законът изисква от всеки счетоводител, който подава отчет в Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC), да е сертифициран счетоводител (CPA).

Изпълнението на тези изисквания за сертифициране и лицензиране може да отвори вратите към счетоводни позиции в много отрасли. Следват типични области, в които счетоводителите намират работа.

Частен сектор

В частния сектор се предлагат разнообразни счетоводни длъжности – от здравеопазването и образованието до производството, застраховането и др. Наред със счетоводните си познания счетоводителите в частния сектор трябва да развият и познания за конкретния отрасъл. Този опит може да доведе до траен успех в кариерата.

Счетоводни фирми

Счетоводните специалисти могат да намерят по-голяма независимост, като изберат да работят в счетоводна фирма. Работещите в тази сфера са част от организация, наета да подготвя, поддържа и одитира финансовите документи и отчети на клиентите. Те могат също така да помагат на фирми и физически лица при изготвянето на лични данъчни декларации. Това разнообразно портфолио от клиенти може да позволи на счетоводителя да взаимодейства с широк спектър от индустрии, което може да направи работата по-разнообразна.

Държавни агенции

Счетоводителите могат да търсят работа и във федерални, щатски или местни правителствени агенции. Отговорностите за работа варират в зависимост от нивото на управление. Например, федералните счетоводители могат да управляват публични средства, да извършват одити на правителствени агенции или да разследват престъпления на високо ниво с бели якички. Сред федералните агенции с голям брой счетоводители са Службата за вътрешни приходи (IRS), Службата за отчетност на правителството на САЩ (GAO) и Министерството на финансите на САЩ (USDT). Междувременно счетоводителите на щатските и местните власти могат да управляват използването на щатските и местните приходи и да разследват финансови измами на местно ниво.

Индивидуално предприемачество

Някои счетоводители, особено данъчните счетоводители, могат да открият свои собствени фирми. Като консултанти със собствен бизнес те се радват на гъвкавостта да определят сами работното си натоварване. Счетоводителите предприемачи могат също така да създават алтернативни структури на възнагражденията, да предлагат на пазара различни видове клиенти и да поемат по-стратегически рискове в своите бизнес модели.

Защо да изучавате счетоводство?

Лицата, които проучват защо счетоводството е важно, могат да се запитат: „Защо да учат счетоводство?“. Помислете за тези причини, за да се насочите към кариера в областта на счетоводството.

Жизненоважна бизнес област

Всеки вид организация трябва да следи финансите си, така че почти всеки бизнес разчита на счетоводители. Постоянният прогнозен ръст на работните места в тази професия и броят на практикуващите счетоводители в САЩ са доказателство за стойността, която работодателите отдават на тази роля. BLS, който обединява счетоводителите и одиторите в своята статистика, посочва 1,4 милиона специалисти, работещи в САЩ през 2020 г.

Добре платени работни места

Средната годишна заплата на счетоводителите и одиторите, според BLS, е доста над средната, а придобиването на по-висока степен може да даде възможност на счетоводителите да повишат заплащането си.

 Счетоводителите и одиторите получават средна годишна заплата от 73 560 USD през 2020 г., като 10% от най-добре печелещите получават над 128 680 USD. За сравнение, медианната годишна заплата за всички професии, които BLS следи, е 41 950 USD през 2020 г.

Постоянно променяща се професия

Напредъкът в технологиите е променил из основи редица аспекти на бизнеса и счетоводството не прави изключение. 

Технологични иновации като данни в реално време, дистанционни конферентни срещи, мобилни приложения и развиващ се счетоводен софтуер направиха възможно счетоводните функции да станат по-ефективни и дори автоматизирани.

Тези развиващи се технологии са направили много от елементите на ръчното въвеждане на данни в счетоводството излишни, като по този начин са позволили на счетоводните специалисти да отделят повече време за сложна работа, като например анализ и предоставяне на прогнози за финансовата информация.

Как дипломата по счетоводство може да ви бъде от полза

Дори когато счетоводството става все по-технологично, ролята на счетоводителя винаги ще бъде търсена. Както сочат данните на BLS за работните места, търсенето на квалифицирани счетоводители не се очаква да намалее. 

Макар че този ярък пазар на труда може да направи изучаването на счетоводство чудесна възможност, многообразието от потенциални възможности в тази област може да направи кариерата в професията привлекателна по много начини извън прогнозирания ръст на работните места.

Ако сте готови да разберете как можете да напреднете в кариера, която е от решаващо значение за бизнеса, открийте Oh