Влез в акаунта си

Офис обзавеждането актив или разход е?

През 2020 г. пандемията COVID-19 изпрати милиони работници у дома, оставяйки безброй офиси в цялата страна, пълни с неизползвани мебели. Макар че пандемията със сигурност се отрази на тези отрасли, увеличаването на работата вкъщи и евентуалното завръщане в офисите доведе до значително увеличение на продажбите на офис мебели. Продажбите на офис столове се увеличиха със 74,8 %, а на бюра и етажерки – съответно с 62,8 % и 38,1 %.Смарт Офис България

За тези, които знаят, тези цифри може да не са изненадващи. В края на краищата, инвестирането в ново офис обзавеждане може да има огромно значение за поддържане на производителността. Въпреки че инвестирането в нещо, което може да повиши производителността, може да изглежда като просто бизнес решение, нещата могат да станат малко по-сложни, когато става въпрос за категоризиране на това обзавеждане в счетоводния баланс. Всъщност, когато изготвяте баланса си, може да се запитате: Офис обзавеждането актив или разход е?тетрадки 

В този блог ще обсъдим разликата между активите и разходите, ще опишем подробно важните различия за класифициране и ще предложим съвети как да използвате в своя полза Кодекса за вътрешни приходи на САЩ при класифицирането на колекциите от офис мебели. Ще ви снабдим с всичко, което трябва да знаете, преди да започнете проекта си за проектиране на офис пространство.smartoffice.bg

Какво е актив?

Във финансовото счетоводство активът е всичко ценно, притежавано от компанията, което може да бъде превърнато в парични средства. 

Активите могат да бъдат както материални, така и нематериални: 

Материални активи – Ако активът е материален, той трябва да бъде категоризиран като текущ актив – очаква се да бъде продаден или консумиран в рамките на финансовата година – или като дълготраен – очаква се да бъде използван във времето.копирна хартия

Нематериални активи – Нематериалните активи, от друга страна, са по-трудни за оценяване и включват такива нефизически елементи като патенти, авторски права, търговски марки и софтуер.

Тъй като офис обзавеждането е направено така, че да служи повече от една година, то обикновено се счита за дълготраен актив и трябва да се амортизира във времето.

Мога ли да отпиша обзавеждането си от данъците си? В счетоводството амортизацията позволява на компанията да отпише стойността на даден актив през продължителността на полезния му живот, което може да помогне за поемане на разходите за скъпи предмети като офис мебели и превозни средства.канцеларски материали

Какво представлява разходът?

За разлика от активите, които добавят стойност към бизнеса с течение на времето, офисният разход обикновено представлява ресурси, необходими за функционирането на бизнеса в краткосрочен план. Казано по-просто, ако офис обзавеждането е бизнес актив, то офис консумативите могат да бъдат категоризирани като бизнес разход, тъй като те са по-евтини артикули, използвани в хода на годишните бизнес операции.офис материали 

 Разходите за офис консумативи могат да включват: 

хартия

Мастило за принтер

Химикалки

В счетоводството разходът е оперативен разход, направен с цел генериране на приходи за компанията. Поради тази причина Службата за вътрешни приходи (IRS) позволява на предприятията да отпишат определени разходи, подлежащи на приспадане, в своите данъчни декларации, като по този начин намаляват данъчните си задължения за съответната финансова година.Smart Office Bulgaria

Ето къде нещата стават малко по-сложни: макар че офис обзавеждането обикновено се класифицира като актив в баланса, неговата амортизация с течение на времето всъщност се записва като разход в отчета за приходите и разходите, което води до приспадане на данъци с течение на времето. 

Изключение от правилото

Както при повечето неща, свързани със счетоводството, и тук има изключение от правилото. Като използва раздел 179 от Кодекса за вътрешни приходи на САЩ, бизнесът може да приспадне незабавен разход за амортизируемо бизнес оборудване, като например офис мебели, вместо да го капитализира като дългосрочен актив и да го амортизира с течение на времето.

През фискалната 2021 г. максималното приспадане, разрешено от IRS по раздел 179, е 1 050 000 USD, докато максималната сума, която едно дружество може да похарчи за приспадащо се оборудване, е 2 620 000 USD.

В зависимост от лимита на капитализация на вашия бизнес – вътрешно число, използвано за определяне на прага между разходите и активите – може да искате да използвате Раздел 179 в своя полза при закупуването на офис мебели, тъй като може да получите значително незабавно данъчно облекчение. 

Особено за малките предприятия и стартиращите фирми това може да смекчи удара при закупуването на висококачествено офис обзавеждане и оборудване, което ще помогне на бизнеса да се разрасне с течение на времето.

Въпреки това, преди да изберете този начин, помислете за следното:

Консултирайте се с вашия счетоводител.

Уверете се, че въпросното оборудване ще се използва предимно за бизнес цели. 

Ако сте самостоятелно заето лице, което работи от дома си, ще трябва да създадете специален домашен офис, за да можете да ползвате данъчно облекчение за домашен офис в данъчната си декларация.

Обзавеждане на офиса с Juniper

Офис обзавеждането може да бъде скъпо, но декларирането му като актив и изписването му във времето или незабавното приспадане по раздел 179 може да даде на бизнеса ви сигурността, от която се нуждае, за да направи инвестицията.