Влез в акаунта си

9 вида сгради в гражданското строителство

Сграда означава всичко, което е изградено със стена и покрив. 

✔ Терминът „сграда“ в гражданското строителство означава структура, която има различни компоненти като основи, стени, колони, подове, покриви, врати, прозорци, вентилатори, стълбища, асансьори, множество видове повърхностни покрития и т.н.bolgar

✔ Обикновено всички сгради се строят по чертежи и спецификации, изготвени от архитекти.

1. Жилищна сграда  

Тези сгради предоставят помещения за спане за редовни жилищни цели, със или без съоръжения за готвене, хранене или и двете.

9 Видове сгради в строителството

Примери: Жилищни къщи, хотели, общежития, къщи за настаняване или квартири, жилища и др.болгар

  2. Сграда за образование  

Те включват всяка сграда, използвана за училище, колеж или детска градина за повече от 8 часа седмично, включваща събрания за обучение, образование или отдих.

9 Видове сгради в строителното инженерство

Примери: Училища, колежи и др.

  3. Институционална сграда  

Те включват всички сгради или части, използвани за медицинско или друго лечение или грижи за лица, страдащи от физически или психически заболявания, болести или недъзи, възрастни хора и др.книги за инвестиране

старчески дом

Примери: Старчески домове, затвори, психиатрични болници и др.инвестиции в имоти

  4. Сграда за събиране  

Те включват сгради, в които група се събира за забавление, отдих, религия, социални, пътни и други цели.

мюесеми

Примери: Изложбени зали, музеи, пързалки за кънки, ресторанти, спортни зали и др.

  5. Бизнес сграда  

Всяка сграда или част от сграда, която се използва за бизнес сделки, водене на счетоводство и документация и други подобни цели.

Световна банка

Примери: Банки, офиси, магазини, складове, пазари и др. инвестиции книги

  6. Търговска сграда  

Те включват всяка сграда или част от сграда, използвана като магазини, складове или пазари за излагане и продажба на стоки на едро или дребно.

магазини

Примери: Магазини, магазини, пазари и др.

  7. Промишлена сграда  

Всяка сграда или част от сграда, в която се произвеждат, сглобяват или обработват продукти или материали от всякакъв вид и свойства.

заводи

Примери: Заводи, пушални, газови инсталации, рафинерии, дъскорезници и др.

  8. Сграда за съхранение  

Всяка сграда или част, която се използва предимно за съхраняване или приютяване на стоки, изделия или стоки, като склад, хладилна камера, елеватори за зърно, хамбари и конюшни.

хладилен склад

Примери: Склад, хладилна камера и др.

  9. Опасна сграда  

Тези сгради се използват за съхранение, обработка, производство или преработка на силно запалими взривоопасни материали или продукти, които могат да изгорят или да предизвикат радиация.

опасна сграда

Примери: Ядрени електроцентрали, сгради за рафиниране на нефт и др.