Влез в акаунта си

Образованието в най-ранните цивилизации

Цивилизациите на Стария свят в Египет, Месопотамия и Северен Китай
Историята на цивилизацията започва в Близкия изток около 3000 г. пр.н.е., докато цивилизацията на Северен Китай започва около хилядолетие и половина по-късно. Месопотамската и египетската цивилизации процъфтяват почти едновременно по време на първата цивилизационна фаза (3000–1500 г. пр.н.е.). Въпреки че тези цивилизации се различават, те споделят монументални литературни постижения. Необходимостта от увековечаване на тези високоразвити цивилизации направи писмеността и формалното образование незаменими.образование

Египет
Египетската култура и образование бяха запазени и контролирани главно от свещениците, мощен интелектуален елит в египетската теокрация, който също така служи като политическа опора, предотвратявайки културното разнообразие. Хуманитарните науки, както и такива практически предмети като наука, медицина, математика и геометрия бяха в ръцете на свещениците, които преподаваха в официалните училища. Професионалните умения, свързани с такива области като архитектура, инженерство и скулптура, обикновено се предават извън контекста на официалното образование.кан академия български език

Египтяните разработиха два вида официални училища за привилегировани младежи под надзора на правителствени служители и свещеници: едно за писари, а другото за стажанти на свещеници. На 5-годишна възраст учениците влизат в училището за писане и продължават обучението си по четене и писане до 16-17-годишна възраст. На 13-14-годишна възраст учениците получават и практическо обучение в службите, за които се подготвят. Свещеническото обучение започва в храмовия колеж, в който момчетата влизат на 17-годишна възраст; продължителността на обучението в зависимост от изискванията за различните свещенически длъжности. Не е ясно дали практическите науки са били част от систематично организираната учебна програма на храмовия колеж.

Приложени са строги методи и строга дисциплина, за да се постигне еднаквост в предаването на културата, тъй като отклонението от традиционния модел на мислене е строго забранено. Тренировката и запаметяването бяха типичните използвани методи. Но, както беше отбелязано, египтяните също използваха метод на работа и обучение в последната фаза на обучението за писари.obr.education

Месопотамия
Като цивилизация, съвременна на египетската цивилизация, Месопотамия развива образование, доста подобно на това на своя колега по отношение на неговата цел и обучение. Официалното образование е практическо и има за цел да обучава писари и свещеници. То беше разширено от основно четене, писане и религия до по-високо образование по право, медицина и астрология. Като цяло младежите от висшите класове бяха подготвени да станат писари, които варираха от преписвачи до библиотекари и учители. Твърди се, че училищата за свещеници са толкова многобройни, колкото и храмовете. Това показва не само задълбочеността, но и върховенството на свещеническото образование. Много малко се знае за висшето образование, но напредъкът на свещеническата работа хвърля светлина върху обширната природа на интелектуалното търсене.

Както в случая с Египет, свещениците в Месопотамия доминираха както в интелектуалната и образователната област, така и в приложната. Център на интелектуална дейност и обучение е библиотеката, която обикновено се помещава в храм под надзора на влиятелни свещеници. Методите на преподаване и учене бяха запаметяване, устно повторение, копиране на модели и индивидуални инструкции. Смята се, че точното копиране на писмености е било най-трудно и напрегнато и е служило като тест за отлични постижения в обучението. Периодът на обучение беше дълъг и строг, а дисциплината – сурова.khan academy българия

Северен Китай
В Северен Китай, чиято цивилизация започва с появата на ерата Шан, сложните образователни практики са били в сила от много ранна дата. Всъщност всяка важна основа за формирането на съвременния китайски характер вече е била установена до голяма степен преди повече от 3000 години.

Древното китайско формално образование се отличава със своя подчертано светски и морален характер. Основната му цел беше да развие чувство за морална чувствителност и дълг към хората и държавата. Още в ранния цивилизационен етап хармоничните човешки отношения, ритуалите и музиката са формирали учебната програма.образование без раници

Официалните колежи и училища вероятно предхождат династията Джоу от 1-во хилядолетие пр.н.е., поне в имперските столици. Местните щати вероятно са имали по-малко организирани институции, като учебни зали, селски училища и районни училища. Що се отнася до действителните методи на образование, древните китайци са се учили от бамбукови книги и са получавали морално обучение и практика в ритуали от уста на уста и пример. Твърдото наизустяване, което е типично за по-късно китайско образование, изглежда е било доста осъждано. Образованието се разглежда като процес на индивидуално развитие отвътре.