Влез в акаунта си

Какви са основните рискове при инвестиране в недвижими имоти?

Всяка инвестиция носи риск. Печеленето на възвръщаемост над безрисковия процент означава поемане на риск. Анализът на риска е голяма тема. Но има някои рискове за недвижими имоти, които можем да определим като много по-високи от други рискове. Това не е за омаловажаване на по-малките рискове. Но поне знанието къде се крият основните инвестиционни рискове може да осигури бърз контролен списък за намаляване на риска за потенциални инвестиции.инвестиране в недвижими имоти

Основни рискове в недвижимите имоти
Идентифицирането на риска е критично умение при инвестиране. В този раздел ще разгледаме няколко области, които представляват висок инвестиционен риск.

Капиталов риск
Капиталовият риск е загуба на капитал. Някои съображения при оценката на капиталовите рискове включват определяне на отрицателната страна на инвестицията. Ако нещата тръгнат на зле, колко пари може да загуби един инвеститор? В най-лошия случай може да бъде повече от първоначалната инвестиция.брррр

Капиталовите рискове могат да надхвърлят първоначалния инвестиционен капитал. Инвеститорът вложи ли 80% от нетната стойност в инвестицията? Ако е така, това е голям риск и дори може да доведе до риск от разоряване. Рискът от фалит е концепция за търговия. Основно се казва, че търговията с X% от капитала може да доведе до взривяване на сметка. Инвеститорите в недвижими имоти могат да използват тази концепция, за да означават, че инвестирането на голямо количество нетна стойност в инвестиция с риск над средния може да доведе до значителни загуби.

В рамките на категорията капиталов риск е определянето на стратегия за излизане. Ако нещата започнат да вървят срещу инвеститора, има ли момент, в който е жизнеспособно да се откаже от инвестицията?

Също така е важно да се справите с разходите. Какви са малко вероятните, но скъпи разходи, които могат да възникнат? Тези разходи обикновено попадат в капиталовите разходи и може да включват течащ покрив или повредена ОВК.болгар капитал

Дълг
Дълговото финансиране често се използва при инвестиране в недвижими имоти. Но видът на дълговото финансиране е важен. Заемът без регрес ли е? В този случай заемодателят изисква обезпечение, което може да бъде иззето в случай на неизпълнение.

Разбирането на това, което има в договора за дълг, също е важно. Кредиторите може да са записали определени споразумения за дълга в договора. Ако кредитополучателят не знае за тези споразумения, той може да ги задейства, създавайки неблагоприятни събития.

Кредитополучателят трябва да има представа какъв ще бъде коефициентът на покритие на дълга му, преди да вземе заем. Коефициентът на покритие на дълга показва колко дълг е покрит от приходите от наем. Например, ипотека от $1000/месец върху имот, произвеждащ $2000/месец под наем, има коефициент на покритие на дълга от 2,00. Кредиторите могат да напишат конкретен минимален коефициент на покритие на дълга в договор за заем, който се очаква инвеститорът да изпълни.

Отговорност
Имотите трябва да имат подходяща застраховка в случай, че някой бъде наранен в помещенията. Застраховката обаче не покрива всичко. Договорите са важни за покриване на почти всичко останало. Арбитражната клауза може да помогне за избягване на скъпи съдебни битки.

Също така не забравяйте, че парите трябва да бъдат заделени за застрахователни франшизи.

Ликвиден риск
Дори перфектно планираните проекти не винаги вървят по план. Превишаването и закъсненията не са необичайни. Инвеститорът може да се наложи бързо да намери допълнителни източници на финансиране. Това е въпрос на ликвидност. Колко бързо един инвеститор може да събере пари, за да покрие спешни разходи, които са извън бюджета?bolgar capital

Установяването на нов заем вероятно ще отнеме твърде много време. Инвеститорите може да не желаят да вложат повече капитал в проект. Понякога единственият източник на капитал е инвеститорът. Но ако всички средства на инвеститора вече са влезли в проекта, тогава ликвидността е проблем. Това може да означава, че инвеститорът е оставен да продаде някои от своите (неликвидни) активи на цени за продажба, за да събере незабавно пари.

Проблемът с ликвидността е тясно свързан с риска от фалит. Влагането на твърде голяма нетна стойност в проект и източването на ликвидни ресурси оставя малко или никакво място за грешка.

Пазарен риск
Пазарният риск е свързан с тенденциите на общия и местния пазар на недвижими имоти. Ако икономиката се насочи към рецесия, това може да засегне всички недвижими имоти в икономиката. От друга страна, икономиката може да се справя добре, но местните пазари може да изпитват спадове.

Това е мястото, където се появяват солидни изследвания на национално и местно ниво. За местен квартал, помислете как ще изглежда след 10 години. Какви са съвременните тенденции? Накъде отиват пазарните наеми, престъпността и училищата? Хората поддържат ли домовете си и ги подобряват?cashflow игра

Диверсификацията на имотите може да помогне за смекчаване на риска на местния пазар, но не може да направи твърде много за риска на националния пазар. Диверсификацията означава, че колкото повече имоти има един инвеститор на различни места, толкова по-малко вероятно е свободните работни места да засегнат инвеститора на ниво портфейл.