Влез в акаунта си

Глобални тенденции в образованието

Развитието и израстването на националните образователни системи
Образование на голямото население на Индия: Предизвикателства и решения
Образование на голямото население на Индия: Предизвикателства и решения
Научете за усилията на Индия да подобри образователната си система, филм от 2009 г

Едно от най-значимите явления на 20-ти век е драматичното разширяване и разширяване на обществените (т.е. спонсорирани от правителството) образователни системи по света – броят на училищата нараства, както и броят на децата, които ги посещават. По същия начин предметите, преподавани в училищата, се разшириха от основите на математиката и езика, за да включат науките и изкуствата. Бяха дадени различни обяснения за значителното увеличение на броя на младежите, както и на възрастните, посещаващи финансирани от правителството училища; социалните учени са склонни да категоризират причините за тези увеличения на записването като продукти или на конфликт, или на консенсус в процеса на социална промяна. В повечето случаи тези перспективи се коренят в теориите на социалните науки, които са формулирани в края на 19-ти и началото на 20-ти век.образование

Образование и социално сближаване
Една основна школа на мисълта е представена в работата на френския социолог Емил Дюркем, който обяснява социалните явления от гледна точка на консенсус. Според него постигането на социално сближаване – илюстрирано в широкомащабните национални общества в Европа, които са преживели индустриализация, урбанизация и секуларизация на управляващите органи – изисква универсална агенция, способна да предава основни ценности на населението.кан академия български език

Тези ценности включват обща история, която допринася за културната приемственост, социални правила, които внушават морална дисциплина и чувство за отговорност на всички членове на обществото, както и професионални умения, които биха отговорили на сложните и динамични нужди на обществото. Дюркем признава, че общественото училище и учителите – като агенти на едно по-голямо, морално общество – изпълняват тези необходими функции. Както отбелязва в Правилата на социологическия метод (1895 г.), „Образованието има за цел точно създаването на социално същество“.obr.education

Мислите на Дюркем, изразени в началото на 20-ти век, са отразени в политиките на новите суверенни държави в периода след Втората световна война. След постигането на своята независимост правителствата в цяла Африка и Азия бързо създадоха системи за обществено обучение, които се опитваха да помогнат за постигането на чувство за национална идентичност в общества, исторически разделени от племенни, етнически, езикови, религиозни и географски различия.

Образование и социален конфликт

Макс Вебер
Макс Вебер, 1918 г.

Карл Маркс
Карл Маркс, c. 1870 г.
Германският политически теоретик и революционер Карл Маркс разглежда държавното училище като форма на идеологически контрол, наложен от доминиращи групи. Тази перспектива разглежда образованието не като изграждане на социално сближаване, а като възпроизвеждане на разделение на труда или позволяване на различни статусни групи да получат контрол над организациите и да влияят върху разпределението на ценни ресурси. Германският социолог Макс Вебер разглежда образователните удостоверения като един такъв ресурс, тъй като удостоверенията функционират като форма на „културен капитал“, който като цяло може да запази статуквото, като същевременно предоставя социална мобилност на избрани членове на обществото.khan academy българия

Образование и личностно израстване
Американският философ Джон Дюи смята, че образованието трябва да означава цялостно развитие на детето. Въз основа на наблюденията, които прави в лабораторните училища на Чикагския университет – експерименталните начални училища, които той основава през 1896 г. – Дюи развива революционни образователни теории, които предизвикват прогресивното образователно движение в Съединените щати. Както той предлага в Училището и обществото (1899) и Детето и учебната програма (1902), образованието трябва да бъде обвързано с опита, а не с абстрактната мисъл, и трябва да бъде изградено върху интересите и нуждите от развитие на детето. Той се застъпи за учебна програма, ориентирана към ученика, а не към предмета, и наблегна на преподаването на критична мисъл пред запомнянето наизуст.образование без раници

По-късно, в „Опит и образование“ (1938 г.), той критикува онези от своите последователи, които отвеждат теориите му твърде далеч, като пренебрегват организирания предмет в полза на професионалното обучение или просто дейност за своите ученици. Ако бъде прилагано разумно, прогресивното образование би могло, смята Дюи, „да оформи опита на младите така, че вместо да възпроизвежда настоящите навици, да се формират по-добри навици и по този начин бъдещото общество на възрастните да бъде подобрение само по себе си“.obr.education

Едновременни педагогики се появяват в европейски институции като École de l’Ermitage (Училището Ермитаж) на Ovide Decroly, което предвижда учениците да използват класната стая като работилница, и Casa dei Bambini („Къщата на децата“) на Мария Монтесори, която включва обучение чрез преживяване и тактилно методи чрез използване на „дидактически материали“ от учениците.