Влез в акаунта си

Бърза статия за First Estates #1

Европейска икономическа перспектива
Дейност: Данните за дейността изпращат смесени съобщения. Брутният вътрешен продукт (БВП) се сви с 0,1% през първото тримесечие на 2023 г., вкарвайки икономиката в техническа рецесия. Слабостта обаче не беше широкообхватна. Съставният индекс на мениджърите по покупките (PMI) падна до 50,3 през юни, но това все още показва положителен, макар и скромен, растеж на БВП. По същия начин индикаторът за икономическо настроение се понижи през последните месеци, но е в съответствие със скромния растеж. Индустриалният сектор се свива, условията за банково кредитиране се затягат, влиянието на монетарното затягане се засилва и продажбите на дребно се понижават. Очакваме икономиката да изпадне в пълна рецесия през четвъртото тримесечие на 2023 г.first estates

Инфлация: Инфлацията намалява, но остава висока. Основната инфлация спадна до 5,5% на годишна база през юни и ще продължи да спада рязко, тъй като ефектите от енергийната база се забавят. Базисната инфлация достигна 5,4%, тласкана по-високо от базовите ефекти от схемата за субсидиране на обществения транспорт в Германия. Инфлацията трябва да продължи да спада умерено предвид глобалните дезинфлационни сили на пазара на стоки. Но инфлацията в основните услуги се стимулира от най-ниските нива на безработицата и силните кръгове на договорени заплати.агенция за недвижими имоти

Политика: Европейската централна банка (ЕЦБ) все още е в режим на повишаване на лихвените проценти и последните й сигнали са ястребови. Той увеличи лихвения процент по депозитите с 25 базисни пункта (bps) до 3,5% през юни, а увеличението през юли изглежда почти сигурно. Политиците оставиха вратата отворена за повишаване през септември, като се позоваха на силен растеж на заплатите и лепкави рискове от инфлация. Въпреки това, дали това увеличение през септември ще се материализира, зависи до голяма степен от данните, като увеличението изисква високи базови мерки за инфлация. Рецесията вероятно би означавала цикъл на намаляване на лихвите през 2024 г.

Обзор на европейския пазар на недвижими имоти
Ние изчисляваме, че европейският пазар на недвижими имоти е отбелязал спад на стойностите от пик до най-ниски стойности от приблизително 20%. Като цяло се очаква лихвените проценти, определени от ЕЦБ, да достигнат своя връх в края на 2023 г. Очаква се ЕЦБ да се повиши с още 25-50 базисни пункта, като кумулативното увеличение достигне между 4,25% и 4,5% от средата на 2022 г. Това ни кара да вярваме, че сме около три четвърти от пътя през фазата на преоценка на доходността и че този натиск ще отслабне, докато преминаваме през втората половина на 2023 г.

Някои пазари изглежда изостават от корекцията спрямо техните пазарни рискове. Вярваме, че Швеция, Финландия, Полша и Чешката република ще трябва да видят по-силна корекция в стойностите от тук, за да може ценообразуването да отразява риска.

Нашата очаквана повратна точка за недвижимите имоти в континентална Европа беше отложена до края на тази година. Това се дължи на по-силната инфлация и по-високото пиково ниво на лихвените проценти. Също така получаваме смесени сигнали от изброения пазар. Стръмните отстъпки към нетната стойност на активите (NAV) отнемат повече време, за да отпаднат от очакваното по-рано, а проблемите с рефинансирането на дълга натежават върху перспективите. Освен това, доходността на фиксирания доход изглежда е достигнала своя връх в този цикъл (при 4,2% за корпоративни облигации на BBB-Еврозоната, 3,2% за корпоративни облигации с рейтинг AAA и 2,3% за дългосрочни държавни облигации на Германия към 29 юни), но те са не е договорено, както очаквахме. Това означава, че спредовете трябва да се разширят допълнително, за да се възстанови справедливата стойност.

Има признаци на завръщане на оптимизма на пазара и някои инвеститори вече се възползват от по-добрите входни цени. Прозрачността около това къде наистина се намират оценките обаче отнема време, за да стане ясно. Вярваме, че колкото повече срочни заеми се приближават до точката на рефинансиране, ще има повече желаещи или принудителни продавачи. Вярваме, че ще има още 5-10% спад в стойността на активите през втората половина на 2023 г., като общият спад достигне общо над 25%.

Докато преминаваме към по-слабата икономическа среда, натискът на пазара на недвижими имоти ще се пренасочи към качеството на доходите и тези видове активи, които са по-тясно свързани с икономическите тенденции.