Влез в акаунта си

Бърза статия за Елфи Турс №1

Нашият анализ на италианската туристическа индустрия показва картина на сектор с голям потенциал, който обаче се бори да го реализира в пълна степен.

През последните шестдесет години туризмът стана свидетел на невъобразими промени и развитие, които се разделиха на две крайности:туристическа агенция

От една страна, съществуват „ол инклузив“ оферти (курорти, големи хотели, круизи) и изкуствени оазиси, които са оградени и строго контролирани (големи тематични паркове), които задоволяват нуждата от бягство от ежедневието в безрисков свят на мечти с високо качество, без контакт с местната реалност – т.е. масов туризъм;
от друга страна, съществуват пътувания в търсене на автентични преживявания и вълнения, свързани само с минимална организация, при които се предпочитат прекият контакт с местното население и потапянето в природата и околната среда – т.нар. експериментални пътувания.
Тези две крайности са свързани от редица съществени елементи, сред които фокусът върху качеството на предлаганите съоръжения и услуги, върху местностите и преживяването като цяло, както и значението на времето, което е ограничено, концентрирано и не трябва да се губи.почивки 2024

Позициониране на Италия

Италия се нарежда на първо място сред страните, към които пътуващите се стремят най-много, но пада в класацията, когато става въпрос за реални цифри. Италия се нарежда на пето място в света по брой на международните пристигания, с около 50 милиона туристи, и на шесто място по отношение на разходите на туристите, равняващи се на приблизително 46 милиарда долара.

В убеждението си, че туристите ще продължат да посещават Италия, привлечени от славата на нейното минало, ние спряхме да инвестираме в настоящето – решение, което според оценките е струвало на страната през последните години около 2% от БВП и 3% от работните места.

И все пак става дума за страната с най-голям брой обекти на световното наследство на ЮНЕСКО (51), страната с най-голям брой хотелски стаи в Европа и средиземноморската страна с най-голям брой посетители на круизни кораби.

Световният сценарий, в който Италия се конкурира като туристическа дестинация, се промени дълбоко през последните десетилетия:

зашеметяващата експанзия на новите комуникационни технологии радикално промени търсенето и предлагането (онлайн резервации и ревюта, икономика на споделянето и др.)
географската туристическа карта се промени изцяло, като на международната сцена навлязоха страни, които доскоро бяха изключени от туристическия поток, но днес са важни източници на търсене и силни конкуренти на по-зрелите икономики.

Изглежда, че Италия не се е адаптирала напълно към тези големи трансформации и през последните двадесет години продължава да губи пазарен дял. Въпреки че тази тенденция засегна всички най-преки европейски конкуренти на страната – Франция, Германия, Обединеното кралство и Испания – не може да не се отбележи, че Италия е засегната от нея много по-силно.

През 2015 г. Италия се нарежда на осмо място в Индекса на конкурентоспособността в областта на пътуванията и туризма, изготвен от Световния икономически форум, като изостава от Испания на първо място, Франция на второ, Германия на трето и Обединеното кралство на пето. Това са преди всичко контекстуални фактори, които в най-голяма степен влияят върху способността на страната да привлича туристически потоци.

Липсва ключова инфраструктура, като летища, пристанища и високоскоростни железопътни линии, но също така и лоша поддръжка на територията, хидрогеоложка нестабилност, упадък на градовете, усещане за високи нива на престъпност в градовете, ниски нива на местните обществени услуги и неадекватност на цифровата инфраструктура.

Проблеми за сектора

Освен силната съпротива, която изглежда оказва общата икономическа система, за да позволи на туризма да се развива в съответствие с потенциала на страната, съществуват и други важни проблеми, които са специфични за сектора:

Качеството на настаняването, което е равномерно разпределено между хотелите и другите места за настаняване, средно не е много високо. По-голямата част от хотелските стаи продължават да са концентрирани най-вече в тризвездни обекти (43,1 %), докато броят на луксозните и превъзходните хотелски стаи е незначителен (3,1 %). Другите видове настаняване се характеризират с широкото присъствие на неформалната икономика
средният размер на хотелите все още е доста малък (средно 33 стаи на заведение спрямо 37 във Франция и 47 в Испания)
само 4% от хотелите принадлежат към хотелска верига в сравнение с 11% в Германия, 23% във Франция, 28% в Испания и 40% във Великобритания.
броят на обектите, които рекламират в интернет, все още е недостатъчен (88,5 %), а още по-малко обекти позволяват резервации онлайн (68,3 %). Само 52,8% от италианските хотели предлагат безплатен Wi-Fi на своите гости.

По този начин услугите за настаняване изглежда не отговарят на изискванията на новите туристи, които обръщат все по-голямо внимание на качеството и устойчивостта: